Algemene Voorwaarden

Deze website is eigendom van ODONTOLIA

Contactgegevens :

  • Adres maatschappelijk zetel: Louis Schmidtlaan 97, 1040 Brussel
  • E-mail: info@odontolia.com
  • Ondernemingsnummer: BE0683.813.178

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart uit u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

DSC8550
DSC8550

Ce site appartient à ODONTOLIA

Coordonnées :

  • Adresse du siège social : Boulevard Louis Schmidt 97, 1040 Bruxelles
  • Courriel : info@odontolia.com
  • Numéro d'entreprise : BE0683.813.178

En accédant et en utilisant le site web, vous acceptez expressément les termes et conditions suivantes.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de logo's, tekeningen, data, teksen, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ODONTOLIA of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

ODONTOLIA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

ODONTOLIA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. ODONTOLIA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

ODONTOLIA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Anterwepen bevoegd.

Menu

NLFR
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

×