Privacy Policy

Uw privacy is uitermate belangrijk voor ons. Deze privacyverklaring zet uiteen of en hoe uw persoonsgegevens worden verzameld wanneer u gebruil maakt van onze website www.odontolia.com, of wanneer uw persoonsgegevens op eender welke andere manier door ons worden verzameld. Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens inzamelen en verwerken.

Deze Privacyverklaring dient te worden gelezen in samenhang met onze disclaimer.

De persoonsgegens worden verwerkt door de vernnootschap ODONTOLIA (Louis Schmidtlaan 97, 1040 Brussels). Deze privacyverklaring is van toepassing op de website, die wordt uitgebaat door deze venootschap, en op eender welk ander document door ons uitgegeven en waarmee uw persoongegevens door ons zouden kunnen worden verzameld.

220124 Odontolia Ixelles 067
220124 Odontolia Ixelles 067

Vermerking van persoonsgegevens

Door het aanvaarden van de Privacyverklaring, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, zoals meer in detail hieronder beschreven.

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de toepassrlijkr privacywetgeving en meer bepaald met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescheming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Verordening Gegevensbescherming (2016/679) van 27 april 2019, van toepassing vanaf 25 mei 2018 (hierna samen: 'De privacuwetgeving')

Wijzen waarop persoonsgegevens worden verzameld

Uw persoonsgegevens kunnen door ons worden verzameld waneer u via onze Website een contactformulier invult.

De persoonsgegevens die wij verzamelen

Wij verwerken uw naam, adres, beroep en e-mailadres die u heeft meegedeeld bij het invullen van een contactformulier.

Bij een bezoek aan onze Website registreren wij ook uw IP-adres, uw browser en besturingssysteem, de externe website die u eventueel heeft doorverwezen naar onze Website, de pagina's die u op onze Website bezoekt en de datum en tijd van elke door u bezochte pagina. Deze informatiewordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verbetering van onze Website. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om u te identificeren.

Doeleinden voor het verzamelen van persoonsgegevens en verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst

Als u hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven, kunnen uw persoonlijke gegevens ook worden gebruikt om te reageren op een contactverzoek, om contact met u op te nemen nadat u onze informatiebrochures hebt gedownload en om te reageren op een sollicitatie.

Partijen met toegang tot de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden nooit verkocht of doorgegeven aan derden met commerciƫle bedoelingen.

Rechten van de betrokkenen

U heeft verschillende rechten, die u kan uitoefenen door contact met ons op te nemen via de hierboven aangehaalde contactgegevens

  • Inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door ons verwerkt worden, desgevallend het laten verbeteren van onjuiste persoonsgegevens of het laten verwijderen van persoonsgegevens, alsook het laten beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • De overdracht van uw persoonsgegevens ofwel via het u verstrekken ervan in een leesbare vorm, dan wel de rechtstreekse overzending ervan door ons aan de door u aangeduide derde dienstverlener.

Het is ook mogelijk een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid, indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw vraag of klacht door ons, via volgende gegevens :

Commissie voor de bescheming van de persoonlijke levenssfeer - Gegevensbeschermingautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00 - commission@privacycommission.be

Wijzigingen

ODONTOLIA behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring te wijzigen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 07/11/2023.

Menu

NLFR
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

×